Het nieuwe jaar 2015

Het nieuwe jaar 2015

Bezinning.
Als u dit leest, zijn we waarschijnlijk in het nieuwe jaar 2015 beland. Ik hoop dat u fijne feestdagen hebt gehad met uw dierbaren en dat u terug kan zien op een mooi en vredig
Kerstfeest. En dat u het feest van de geboorte van het kind Jezus in vreugde hebt door kunnen brengen. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij ook, dat er onder ons zijn die deze dagen alleen hebben doorgebracht. Zij zullen blij zijn dat dit allemaal achter de rug is, die donkere dagen voor en van Kerst.
De laatste dagen van het jaar zijn meestal dagen van bezinning en jaar- overzichten van wat het oude jaar heeft gebracht. Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat naar dat we ouder worden, heeft u/jij dat ook?
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Meer werkgelegenheid en economische groei? Of zal het ons een mooi jaar brengen vanwege geluk in ons gezin en een goede gezondheid. Wat merk je dan, met alle problemen die we in het nieuwe jaar meenemen, dat we elkaar hard nodig hebben; dat kleine beetje steun van familie, buren en duivenvrienden.

Voorbereiding voor het nieuwe seizoen en vogelvirus.
Verschillende onder ons zijn al bezig met het nieuwe seizoen en hebben al gekoppeld en hebben jongen liggen. Anderen moeten de duiven nog scheiden en denken pas aan koppelen in maart/april: zo beleefd iedereen op zijn eigen wijze de duivensport in deze periode. Er zijn er ook die dagen en avonden op papier aan het koppelen zijn om de mooiste samenstellingen op papier te krijgen. Een leuke bezigheid in het winterseizoen en iets dat al veel sportplezier kan geven. Er zijn er ook die de tussendeur openen en alles vrij laten koppelen en ook zij hebben plezier. Alleen merk je vaak bij het laatste systeem dat het wat langer duurt voordat de laatste gekoppeld is dan als je gericht koppelt.

Zelf koppel ik de kwekers gericht en de vliegduiven waar ik geen jongen uit kweek laat ik vrij koppelen: een methode die me al jaren bevalt. Ook de prestaties lijden er niet onder: dus waarom zal ik het mezelf moeilijk maken? Zelf houd ik enorm van inteelt op het kweekhok. Twee ingeteelde lijnen van verschillende rassen hebben op het hok het meeste succes gebracht en ik heb begrepen dat deze methode ook bij andere diersoorten met succes gebruikt wordt. Maar mag ik u in zijn algemeenheid adviseren om die methode te kiezen waar u het beste gevoel bij hebt. Als je namelijk echt aan inteelt gaat doen (met vader x dochter of broer x zus). Dan moet je wel in staat zijn om de jongen van daaruit te kunnen beoordelen: via de mand en zelf op gedane kennis. Daarom vind ik het ook interessant om bij een keuring tijdens een tentoonstelling aanwezig te zijn en uitleg te vragen aan de keurmeester. Uiteraard kan dit ook door eens aan een clubgenoot een mening te vragen en zo een beeld te vormen van de desbetreffende duif. Zo leiden ook hierin vele wegen naar de stad van de paus.

Vogelvirus
Helaas zijn we getroffen door een vogelvirus en dit is vooral voor de betreffende boeren een persoonlijke en economische ramp . Ook voor veel verenigingen betekent dit dat de jaarlijkse tentoonstelling geen doorgang kan vinden. Of de datum wordt opgeschoven en/of worden er andere activiteiten ontwikkeld zoals een forum etc. Enkele verenigingen schrappen alles en dat vind ik naar mijn mening een slechte zaak. Binding in de winter met de leden is belangrijk. Je kunt namelijk ook weer eens elkaars lief en leed delen op persoonlijk en duivenvlak. Wat is er leuker om weer eens elkaar te spreken over de kweek of de nieuwe aanwinsten etc. Helaas moet ik wel constateren dat we als N.P.O organisatie weinig invloed hebben op de maatregelen en dat de informatie via teletekst wat wel en niet mag wel erg traag verloopt. Dat is jammer te noemen en geeft onnodig veel ergernis.

Tot slot wens ik u een gezegend nieuw jaar, veel gezondheid en voorspoed : met allen die u dierbaar zijn. En bij deze een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen!
Nieuwjaar kan elk moment beginnen!

Nieuwjaar kan elke dag beginnen!
Nu weer een Nieuwjaar gaat beginnen
Zullen velen zich weer bezinnen
En kijken wat van het oude jaar is uitgekomen
Of dat het bleef bij alleen maar dromen

Begin toch weer met goede moed
En besef dat je er zelf aan werken moet
Het oude jaar heeft je veel geleerd
En waren je fouten wel zo verkeerd?
Want door fouten leren we het meest
Zo is het altijd al geweest.

Probeer ook om anderen te vergeven
Ook al vergalden zij je leven.
Begin eens met een schone lei
En voel je eindelijk eens blij.
Laat eens los die negatieve gedachten
En gebruik je positieve krachten!

Leer daarom positief te denken
En jezelf zo geluk en rust te schenken
Begin zo eens het nieuwe jaar
Dan komen mensen tot elkaar
Want liefde en vrede moeten bij jezelf beginnen
Eerst zelf voelen die warmte van binnen.

Daarna kun je dat uit gaan dragen
En heb je niet zoveel meer te klagen.
Ik wens je veel liefde, kracht, inzicht en leiding van het Grote Licht.
Een voorbijganger