Op deze pagina treft u een korte video opname aan van de keuring van Theo Streefkerk bij het 60 jarig jubileum van een postduivenvereniging in de Hoekse Waard.
In deze video onder meer aandacht voor het oog, de kop, de pluim, slagpennen, de staart, de onderbouw, de totale indruk en conditie, toekennen punten.

U kunt als vereniging, namens een Rayon of Afdeling een keuring aanvragen: rechtstreeks of via de groep van keurmeesters. Ook een keuring op uw eigen hok behoort tot de mogelijkheden.

Klik hier voor het contactformulier. 

 

Bij de duivenkeuring dient de standaardduif als uitgangspunt. Het totaal te behalen resultaat is, volgens het reglement, voor een één- en meerjarige duif 93 punten. Dit houdt in dat de keurmeester met maximaal 4 x 18,5 en 1 x 19 punten uit de bus kan komen. Voor jongen en late jongen is het maximaal te behalen punten respectievelijk 92,5 en 91,5. Het is wel duidelijk dat genoemde maxima niet bij bosjes voorkomen.
De keurmeester zal een duif achtereenvolgens beoordelen en een waarde-oordeel uitspreken, uitgedrukt in punten verdeeld over 5 waarderingen. Hierbij zal de objectiviteit voorop moeten staan en geen persoonlijke meningen in de waardering moeten worden ingecalculeerd.
De keuring start wanneer de duif nog in de kooi zit en door de keurmeester wordt geobserveerd. Tijdens deze observatie is al een aantal te beoordelen onderdelen waarneembaar, zoals de onderlinge lichaamsverhoudingen, de kop met oogligging en uitdrukking, het pluimenpakket, de poten en de eerste gezondheidsindruk.
Na het uit de kooi halen, wat uiteraard voorzichtig moet gebeuren om beschadigingen te voorkomen, vangt de handkeuring aan, waarbij men een aantal goede, minder goede en foutieve eigenschappen ten opzicht van elkaar zal afwegen.
(bron:NPO website)